TaxiHome icon

TaxiHome

1.0.4 for Android
6.6 |
452 Reviews
|
34 Posts

The description of TaxiHome

Mục đích của phần mềm: Nhằm tạo ra hệ thống lịch. Với mục đích để anh em đạt doanh thu cao. Và tạo ra công bằng cho tất cả anh em. Anh em được nhận tối đa 2 lịch trên hệ thống thì phải trả ít nhất 1 lịch mới được nhận tiếp.

Anh em thừa lịch không chạy được thì đẩy lên hệ thống cho anh em khác chạy. Ai cần lịch đúng với thời gian mong muốn thì lên hệ thống nhận lịch của thành viên bắn lên.

Lưu ý: Lịch trên hệ thống là lịch của thành viên gửi lên chứ không phải lịch của tổng đài đẩy vào. Phần mềm với mục đích anh em đổi lịch cho nhau để khớp với thời gian chạy của anh em.
Show More

Black Desert Mobile Tags

Advertisement
Popular Apps In Last 24 Hours