Kisah 25 Nabi dan Rasul icon

Kisah 25 Nabi dan Rasul

1.4 for Android
8.7 |
53 Reviews
|
80 Posts

The description of Kisah 25 Nabi dan Rasul

Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur'an,

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).

Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah : seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :


1. Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).

2. Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).

3. Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil

Kitman (menyembunyikan Wahyu).

4. Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).

5. Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana

manusia).

NABI ADAM AS.
NABI IDRIS AS.
NABI NUH AS.
NABI HUD AS.
NABI SHOLEH AS.
NABI IBROHIM AS.
NABI LUTH AS.
NABI ISMAIL AS.
NABI ISHAK AS.
NABI YA’KUB AS.
NABI YUSUF AS.
NABI AYUB AS.
NABI SYU’AIB AS.
NABI MUSA AS.
NABI HARUN AS.
NABI DZULKIFLI AS.
NABI DAUD AS.
NABI SULAIMAN AS.
NABI ILYAS AS.
NABI ILYASA AS.
NABI YUNUS AS.
NABI ZAKARIA AS.
NABI YAHYA AS.
NABI ISA AS.
NABI MUHAMMAD SAW.
Show More

Black Desert Mobile Tags

Advertisement
Popular Apps In Last 24 Hours