KINH DỊCH TRỌN BỘ icon

KINH DỊCH TRỌN BỘ

1.0 for Android
8.2 |
442 Reviews
|
32 Posts

The description of KINH DỊCH TRỌN BỘ

Trong lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người có
những công trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học (Tập I - Lý,
Tập II - Trần), các bộ Hoàng Lê nhất thống chí, Đường Thi, Lão Tử,
Mặc Tử, Kinh dịch… đều được ông dịch và chú giải rõ ràng. Trong
Kinh dịch các yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Địch, các
triết lý nhân sinh trong Kinh dịch được Ngô Tất Tố trình bày một
cách khách quan khoa học. Ông cho rằng, đây là một cuốn sách lạ
trong văn học giới của nhân loại, là bộ sách cổ triết học phương
Đông. Nhưng Kinh dịch không như Kinh Thi, Kinh Thư; nó là thứ
sách nói hết sự lý vô cùng, vô tận của thiên hạ đời sau, chỉ một hai
chữ đã là một cái đạo lý…
Giới thiệu Kinh dịch của Ngô Tất Tố, chúng tôi mong cung cấp một
cuốn sách khảo sát giúp bạn đọc hiểu thêm về văn học cổ Trung
Hoa từ thời Phục Hy tới Xuân Thu, Hán, Đường… cũng đồng thời
giúp các nhà nghiên cứu Hán Nho, bộ sách cổ xưa ẩn khuât bao
niềm triết lý về tu, tề, trị, bình và cách xem hình tượng, chiêm
đoán để tham khảo, ngẫm suy lẽ hay
Show More

Black Desert Mobile Tags

Advertisement
Popular Apps In Last 24 Hours